top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Domov Podhradí

Týnec nad Labem je poklidné město v okrese Kolín, na kamenném vrchu tyčícím se nad řekou Labe. Žije zde přibližně 2 100 obyvatel. Je plné historických památek a jednou z ní je severovýchodně ležící Tvrz zvaná „Hrad“ z roku 1436, pod kterou je umístěn náš komunitní bytový komplex a nese její název „Domov Podhradí. Domov je zasazen na tichém a klidném kraji města obklopen zelení a řekou Labe. Budova respektuje krajinný ráz a je citlivě začleněna do stávajícího území. Přilehlý park je osázen ovocnými stromy a keři, lavičky posazeny do motýlí louky.

Okolí přímo láká k procházkám při zpěvu ptáků a bzukotu včel.

ARCHITEKTONICKÝ POPIS

Celková koncepce lokality, souboru budov a zahrady je vedena snahou o jednoduché, funkční a kultivované řešení respektující krajinný ráz a historický kontext místa. Velký důraz je kladen na komfort a kvalitu vnitřního prostředí, trvalou udržitelnost, nízkou energetickou náročnost, ohleduplnost k životnímu prostředí, sociálně-ekonomické aspekty a osvětu.

Celkový návrh efektivně využívá sklonu jižního svahu a vhodnou orientaci budov ke světovým stranám. V první etapě je realizovaný „Komunitní dům“, který poskytne ubytování pro cca 20 „soběstačných“ seniorů. V dalších etapách budou postupně realizovány hlavní budova domu s pečovatelskou službou, včetně příslušného zázemí a další obytné budovy. Vznikne tak kvalitní bezbariérové ubytování pro několik desítek seniorů s různou úrovní potřebné péče, bydlení pro rodinné příslušníky, případně personál. Vzniknou zde nová pracovní místa a zároveň příjemný veřejný prostor, kde může docházet k propojení různých generací a setkávání obyvatel Týnce.

bottom of page