top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Soutěž na Knihovnu a společenské centrum /3. místo/

Zadáním soutěže byla nová knihovna se společenským centrem pro obci Úvaly. Místo bylo určeno na Náměstí Arnošta z Pardubic, které má značně neucelený charakter. Z hlediska urbanistického, jsme chtěli, aby návrh co nejvíce sceloval stávající různorodou zástavbu a zároveň vytvářel přirozenou dominantu náměstí. Knihovna, centrum vědění a setkávání, měla být patřičně velkorysá. Hmotové /vertikální/ řešení vychází z tradičního dělení domu: parter, korpus domu a střecha/nástavba. Návrh reaguje na členění okolních domů, avšak soudobými prvky a podobou. Do dvora hmoty uskakují a zjemňují měřítko stavby. Z náměstí dům navazuje na uliční frontu měřítkem, orientací fasád a průchodem do vnitrobloku. Zde se svým charakterem blíží spíše pavilonu v zahradě. Nejdůležitější parter domu je v co největší míře otevřený, hmotu sálu obtéká ze stran volný prostor pavilonu, zahrady, pasáže a vstupního foyer. Ve vyšších patrech je s ohledem na kontrolu a klid oddělený prostor knihovny. Fasády domu jsou navrženy po jednotlivých úrovních. Parter je prosklen velkoplošnými formáty a plnými plechovými panely. v barvě rámy zasklení. Stěna podél pasáže je z cihel bouraného domu. Fasády v patře jsou navrženy z betonových panelů, perforovaných dle potřeby kulatými otvory. Ty dodávají potřebné množství světla a umožňují výhled, zároveň brání přehřívání sluncem. Střecha je TiZn plechu šedého odstínu.

bottom of page