top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Automoto-museum Lučany

"Byla to největší výzva mé dosavadní praxe - přebudovat bývalou sklárnu se všemi přístavbami a technologií na moderní muzeum a dílny s depozitářem a přitom zachovat genius loci celého areálu. Po pěti letech a mnoha překážkách máme výsledek, který těší všechny zúčastněné. Můj obdiv směřuje hlavně k investorovi, který ustál mnoho nečekaných překvapení během stavby a musel udělat mnoho těžkých rozhodnutí i s ohledem na finanční rámec celého projektu. Podařilo se nám i zrealizovat v objektu kavárnu, kde jsme na bar použili cihly ze sklářských pecí, které se nám sypaly před očima, a nešlo je již zachovat. Těším se na to nejlepší na konec a to na samotnou expozici, kde si každý najde svého favorita, se kterým by se rád projel!"

bottom of page